Eväitä peruskoulujen turvallisuuden johtamiseen

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Riiko Mielonen teki opinnäytetyönään oppaan peruskoulujen turvallisuuden johtamiseksi. Opas julkaistaan Opetushallituksen sivuilla, opetustoimen turvallisuusopas-sivustossa: http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas