turvallisuus ja riskienhallinta

Tervetuloa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden sekä
Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu Oy:n verkkosivuille

Research Review nyt ulkona

Poliisiammattikorkeakoulun ajankohtaiskatsaus Reserach Review ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Uusin katsaus on juuri ilmestynyt. Siitä voi lukea uusimmat tutkimusaiheet.

Englanninkielinen katsaus on suunnattu kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

Tutustu katsaukseen täältä. 

Korruption riskikohteet

Julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu ovat korruption riskikohteita 2010-luvun Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa raportissa kartoitettiin korruption riskikohteita tutkimushavaintojen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella.

Korruptio näkyy esimerkiksi julkisissa hankinnoissa mittavina tarjouskartelleina, rakennus- ja kaavoitustoiminnassa monimutkaisina suunnittelukokonaisuuksina ja politiikassa omia etuja ajavina korkean tason verkostoina.

"Korruption riski liittyy useimmiten liike-elämän ja viranomaisten suhteisiin, eikä sallitun ja kielletyn rajaa ole läheskään aina helppo havaita. Keskeisimmissä riskikohteissa on yleensä kysymys vaikeasti havaittavasta rakenteellisesta korruptiosta, ja sovitut etuudet ovat jotakin muuta kuin rahaa", arvioi tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Koko tutkimusraportti on luettavissa Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla http://polamk.fi/julkaisut