Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden esittely

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on turvallisuusammattilaisille ja oman päätyönsä ohella turvallisuusasioita hoitavien työntekijöiden ratkaisukeskeinen ammattilehti. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa, vinkkejä ja hyviä käytänteitä turvallisuushaasteisiin ja ongelmiin ja pitää lukijansa ajan tasalla. Lehden käyttämät lähteet ovat kokeneita asiantuntijoita tai muita laatulähteitä Suomesta ja globaalisti.

Lehden sisältö keskittyy pääasiassa yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteiskunnan turvallisuuteen. Lehti pyrkii antamaan arvokkaita neuvoja sekä opastaa välttämään sudenkuoppia. Lehteen kirjoittavilla toimittajilla on pääasiassa pitkä turvallisuuskirjoittamisen tausta. Lisäksi lehden kanssa yhteistyötä tekevät vierailevat asiantuntijakirjoittajat ovat omien turvallisuuden osa-alueidensa kokenutta kaartia.

Lehden sisällön vahvoja aihealueita ovat:

  • Turvallisuustekniikan, kuten videovalvonnan, rikosilmoitinjärjestelmien, kulunvalvonnan ja -hallinnan, paloilmoitinjärjestelmien, lukituksen ja muiden turvallisuustekniikoiden artikkelit,
  • tieto- ja kyberturvallisuuden monipuolisista ratkaisuista kertovat artikkelit,
  • tietosuojasta kertovat artikkelit,
  • turvallisuuspalveluiden, kuten vartioinnin, hälytys- ja palvelukeskustoiminnan, yleisötapahtumien järjestämisen, etävalvonnan, etähuollon ja monien muiden turvallisuuspalveluiden toimintaan liittyvät artikkelit,
  • palo- ja pelastusturvallisuuden, riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen, kriisinhallinnan, ympäristöturvallisuuden, työsuojelun ja työturvallisuuden artikkelit,
  • turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuustutkimusten monipuoliset artikkelit.

Lisäksi lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa, kuten yrityksiin, viranomaisten toimintaan ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyviä uutisia, kertoo turvallisuustyötä tekevistä ihmisistä, tuoteuutuuksista, tapahtumista, turvallisuuden historiasta ja mitä turvallisuusyhdistysten kentällä tapahtuu.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Katso tarkemmat ilmestymispäivät ja mediatiedot sivuston pääpalkista kohdasta Mediainfo tai suoraan tästä.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden perinteistä uutistarjontaa tukee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvät Turvallisuusalan sähköiset e-Uutiset. Katso lisätietoa sivuston pääpalkista kohdasta e-Uutiset ja Mediainfo tai suoraan tästä.

KYSY LISÄÄ!

Kyllä kiitos. Haluan, että otatte yhteyttä ja kerrotte lehdestä tai e-Uutisista lisää. Otattehan yhteyttä.