Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden esittely

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on turvallisuusammattilaisille ja oman päätyönsä ohella turvallisuus- ja riskienhallinta-asioita hoitavien työntekijöiden ratkaisukeskeinen ammattilehti. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa, vinkkejä ja hyviä käytänteitä turvallisuushaasteisiin ja ongelmiin ja pitää lukijansa ajan tasalla. Lehden käyttämät lähteet ovat kokeneita asiantuntijoita tai muita laatulähteitä Suomesta ja globaalisti.

Lehden sisältö keskittyy pääasiassa yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen. Lehti pyrkii antamaan arvokkaita neuvoja sekä opastaa välttämään sudenkuoppia. Lehteen kirjoittavilla toimittajilla on pääasiassa pitkä turvallisuuskirjoittamisen tausta. Lisäksi lehden kanssa yhteistyötä tekevät vierailevat asiantuntijakirjoittajat ovat omien turvallisuuden osa-alueidensa kokenutta kaartia.

Lehden sisällön vahvoja aihealueita ovat:

 • Turvallisuustekniikan, kuten videovalvonnan, rikosilmoitinjärjestelmien, kulunvalvonnan ja -hallinnan, paloilmoitinjärjestelmien, lukituksen ja muiden turvallisuustekniikoiden artikkelit,
 • tieto- ja kyberturvallisuuden monipuolisista ratkaisuista kertovat artikkelit,
 • tietosuojasta kertovat artikkelit,
 • turvallisuuspalveluiden, kuten vartioinnin, hälytys- ja palvelukeskustoiminnan, yleisötapahtumien järjestämisen, etävalvonnan, etähuollon ja monien muiden turvallisuuspalveluiden toimintaan liittyvät artikkelit,
 • palo- ja pelastusturvallisuuden, riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen, kriisinhallinnan, ympäristöturvallisuuden, työsuojelun ja työturvallisuuden artikkelit,
 • turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuustutkimusten monipuoliset artikkelit.

Lisäksi lehti tarjoaa runsaasti muuta ajankohtaista tietoa, kuten yrityksiin, viranomaisten toimintaan ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyviä uutisia, kertoo turvallisuustyötä tekevistä ihmisistä, tuoteuutuuksista, tapahtumista, turvallisuuden historiasta ja mitä turvallisuusyhdistysten kentällä tapahtuu.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Katso tarkemmat ilmestymispäivät ja mediatiedot sivuston pääpalkista kohdasta Mediainfo.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden perinteistä uutistarjontaa tukee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvät turvallisuus- ja riskienhallinta-alan sähköiset e-Uutiset. Kuka vain voi tilata itselleen veloituksetta sähköisen uutiskirjeemme. Tee tilauksesi kätevästi suoraan tästä.

KYSY LISÄÄ!

Kyllä kiitos. Haluan, että otatte yhteyttä ja kerrotte lehdestä tai e-Uutisista lisää. Otattehan yhteyttä.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turvallisuus & Riskienhallinta-lehti
Rajatorpantie 8
01600 VANTAA

Y-tunnus:
Puh: 040 584 0212

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Turvallisuus & Riskienhallinta-lehti:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

hCaptcha