Yksityinen rikostutkija Ari Huhtinen valjastaa teknologian omaisuusrikosten ehkäisyyn

Entinen poliisi ja Bexor Oy:n perustaja Ari Huhtinen haluaa vähentää omaisuusrikoksia Suomessa lisäämällä rikollisten kiinnijäämisriskiä. Teknologiaa voidaan hyödyntää eri tavoin muun muassa rikosten ennaltaehkäisyssä, rikosten tutkinnassa ja anastetun omaisuuden etsinnässä.

Rikosten ennaltaehkäisy on monin verroin rikosten jälkiselvittelyä halvempaa. Bexor lanseeraa yhteistyössä teknologiayhtiö Kihon kanssa kokonaisvaltaisen omaisuusturvapalvelun, jossa yhdistetään paikannusteknologiaa rikoksentorjuntaan.

"Kehittämämme omaisuusturvapalvelun tavoitteena on tehdä omaisuusrikokset kannattamattomiksi lisäämällä rikollisten kiinnijäämisriskiä teknologiaa hyödyntäen. Haluamme vähentää omaisuusrikollisuutta yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan kanssa", vakuuttaa Ari Huhtinen Bexorista.

Tärkeä keino vähentää omaisuusrikollisuutta on tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varkauksien estämiseksi. Uudet paikannusratkaisut helpottavat omaisuusrikoksiin syyllistyneiden kiinnisaantia, anastetun omaisuuden löytämistä ja palauttamista erityisesti tilanteessa, jossa omaisuus on ehditty viedä jo ulkomaille.

"On tärkeää, että rikoksentorjunnassa pidetään koko ajan silmät auki uudelle teknologialle. Omaisuusrikokset eivät koskaan katoa kokonaan – rikosten muodot vain muuttuvat", toteaa Huhtinen.

On ymmärrettävä, kuinka varas toimii

Bexorin ja Kihon kehittämän omaisuusturvapalvelun piirissä oleva omaisuus varustetaan paikannuslaitteella ja dokumentoidaan sarjanumeroiden sekä muiden yksilöintitietojen perusteella Kihon järjestelmään. Tämä helpottaa merkittävästi anastetun omaisuuden etsintää. Palveluun kuuluu myös asiakkaiden neuvonta ja konsultointi kaikissa rikoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Esimerkiksi rakennustyömaat kalliine koneineen ovat otollisia paikkoja varkaille. Työmaalla työskentelee samanaikaisesti kymmenien alihankkijoiden edustajia omine työvälineineen. Anastetut työkoneet voivat aiheuttaa arvonmenetyksen lisäksi töiden keskeytymisiä työmaalla aiheuttaen aikatauluviivästyksiä ja siihen liittyviä kustannuksia. Varastetun työkoneen yksilöintitiedot on oltava selvillä, jotta omaisuus voidaan etsintäkuuluttaa. Kun omaisuus on etukäteen tarkoin dokumentoitu ja varustettu paikannuslaitteella, ilmoitusten teko helpottuu ja omaisuuden löytymisen mahdollisuus paranee.

"Olemme saaneet varkaita kiinni ja palautettua anastettua omaisuutta paikannusteknologian avulla. Paikannuslaitteiden pienentyessä ja teknologian kehittyessä paikannuslaitteet voidaan piilottaa paremmin. Paikannuslaitteet sopivat yhä pienempien esineiden suojaamisee", Huhtinen selvittää. "On tärkeää, että omaisuusturvapalveluita hankittaessa ymmärretään, miten rikolliset toimivat. Erilaisiin rikoksiin pitää osata varautua oikeilla keinoilla."