Yhteistyön edistäjä -palkintosarjan kaksi finalistia esittelyssä

Finnish Security Awards 2018 -raadit ovat poikkeuksellisesti valinneet vain kaksi finalistia Yhteistyön edistäjä -palkintosarjaan. Vain toiselle finalistille myönnetään palkinto 10.10. pidettävässä palkintojuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.

Yhteistyön edistäjä -palkinto jaetaan henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusalan yhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.


Kaksi finalistia esittelyssä

Verkosto jakaa oppilaitosturvallisuuden hyviä käytänteitä
TURVIS

Ryhmä toisen asteen oppilaitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöitä perusti vuonna 2015 valtakunnallisen Turvis-verkoston, joka tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön aikaansaamiseen ja parantamiseen. Verkoston toiminnan tavoite on oppilaitosturvallisuuden hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedonvaihto, turvallisuusasioiden ajankohtainen seuraaminen yhdessä, sekä turvallisuustyön käytännön uudet yhteistyömahdollisuudet. 

Turvis-verkoston toiminta on osoittanut, että siinä korostuu asiantuntijuus ja osaamisen jakaminen, toisilta oppiminen ja yhteisöllinen tuki turvallisuuden kehittämisessä ja oppilaitosten uusien turvallisuushaasteiden taklaamisessa. 

Verkosto pyrkii myös herättelemään keskustelua oppilaitosten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.

Turvis laajenee aktiivisesti ja kehittää myös sidosryhmäyhteistyötä muiden verkostojen ja viranomaisten sekä turvallisuusalan ammattilaisten kanssa. Yhteistyötahoja ovat muun muassa ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto, aluehallintovirastot, yhdistykset, opetus- ja kulttuuriministeriö, pelastustoimi ja poliisi.

Kokenut turvallisuusammattilainen ja verkostoituja

Jere Peltonen

Ulkoministeriön turvallisuusneuvonantaja Jere Peltonen on useiden vuosien ajan ollut näkyvä toimija myös vapaaehtoisessa turvallisuustyössä. Peltonen on ollut vahvalla panoksellaan edistämässä turvallisuustoimijoiden välistä yhteistyötä sekä mataloittanut esimerkiksi raja-aitoja eri toimijoiden välillä sekä edistänyt tietojen jakamista yli organisaatio- ja sektorirajojen. 

Jere Peltonen on perustanut myös TurvaXX-verkoston, joka on Laurea-ammattikorkeakoulutaustaisten valtakunnallinen turvallisuusammattilaisten verkosto. Peltonen toimii edelleen verkoston vetäjänä.

Peltonen on perustanut myös Varmuus, turvallisuus & johtaminen -ryhmän, joka toimii LinkedInissä ja Facebookissa. Ryhmässä on yli 2500 jäsentä. 

Vuoden 2017 alusta Jere Peltonen alkoi vetää kuukausittaisia verkostoitumistyöpajoja eri turvallisuusteemojen ympärille. Yhteisturvallisuuspajat tuovat eri alojen osaajia yhteen ja ovat loistava esimerkki siitä, miten uusilla toimintamalleilla voidaan saada turvallisuustoimijoiden tiedonvaihtoa avoimemmaksi ja edistää koko turvallisuusalan kehittymistä.

Jere Peltonen on vaikuttanut pitkään myös ASIS Finland ry:n eri vastuutehtävissä ja myös ASIS-organisaation muissa alueellisissa tehtävissä laajemmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätietoa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Finnish Security Awards -palkinnoista www.turvallisuus.com ja www.finnishsecurityawards.fi