Vuoden turvallisuustutkija -palkintosarjan kolme finalistia esittelyssä

Finnish Security Awards 2018 -raadit ovat valinneet kolme finalistia Vuoden turvallisuustutkija -palkintosarjaan. Vain yhdelle finalistille myönnetään palkinto 10.10. pidettävässä palkintojuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.
  
Vuoden turvallisuustutkija -palkinto jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka on tutkimustyöllään merkittävästi edistänyt turvallisuuden ymmärrystä ja/tai mahdollistanut uusien turvallisuusratkaisujen kehittämistä.
  
 

Kolme finalistia esittelyssä

Nuori tietoturvan huippuammattilainen
Elina Niemimaa

Tekniikan tohtori Elina Niemimaa on tutkinut laajasti tietoturvajohtamista ja tietoturvan tuomista osaksi organisaatioiden arkea. Hän toimii tieteellisten artikkelien ja konferenssijulkaisujen esitarkastajana ja konferenssipuhujana. Hän on julkaissut artikkeleita myös kansainvälisesti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa. 

Niemimaan Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2017 tarkastettu väitöskirja Crafting Organizational Information Security Policies käsittelee tietoturvan jalkauttamista yrityksiin. 

 ”Jos yrityksen tietoturvapolitiikka on vain asiakirja intranetissä, jota kukaan ei koskaan käy edes lukemassa, sen arvo on lähellä nollaa. Tietoturva toteutuu vasta, kun se tuodaan käytäntöön osaksi arkea”, Niemimaa korostaa.

Tällä hetkellä Elina Niemimaa toimii myös tietoturvayhtiö Secrays Oy:n toimitusjohtajana ja on sitä ennen toiminut Nixu Oyj:ssä ja Stonesoftilla. 

Niemimaa edustaa nuorta nousevaa sukupolvea, joka osaa viedä tutkittua tietoa sekä pienten startup-yritysten että suurten pörssinoteerattujen organisaatioiden arkeen.
  

Kansainvälisestikin ansioitunut työturvallisuuden kehittäjä ja huippuosaaja
Heikki Laitinen 
  


Tekniikan tohtori, dosentti Heikki Laitinen on ansioitunut työturvallisuuden tutkijana ja kehittäjänä Suomessa ja kansainvälisesti. Hänen tutkimuskysymyksensä ovat selkeitä, mallit empiirisesti koeteltavia ja tutkimustulokset käytännön ratkaisuiksi muunneltavia. 

Laitisen ansiosta Suomessa on tieteelliseen tutkimustietoon pohjaavia, monipuolisesti testattuja ja laajassa käytössä olevia standardeja ja menettelyjä, kuten Elmeri+, Halmeri ja TR-mittari. 

Aiemmin vaikeasti mittaroitavissa oleva havaintodata saadaan menettelyjen ansiosta esiin ja palvelemaan työturvallisuuden edistämistä ja ylläpitoa. 

Heikki Laitisen osaamista on hyödynnetty esimerkiksi ILO:ssa ja WHO:ssa sekä EU:n rahoittamissa hankkeissa muun muassa Turkissa, Länsi-Balkanilla ja Kiinassa. 

Paraikaa Heikki Laitinen tutkii ja kehittää kaivosteollisuuden työturvallisuutta. Hän ohjaa diplomi-insinööri- ja tohtoriopiskelijoita sekä toimii väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Hän on julkaissut runsaasti tieteellisiä artikkeleita ja myös muutaman kirjan ja oppaita.

Heikki Laitinen on lisäksi vuonna 2001 perustetun 3T Ratkaisut Oy:n toinen perustajajäsen. Yhtiö sulautui EcoOnline Oy:öön vuonna 2017.
  


Laaja-alaista asiantuntemusta kriisinhallinnan edistämiseen
SaferGloben tutkijaryhmä

SaferGlobe on vuonna 2010 perustettu riippumaton ajatushautomo, joka tekee käytännönläheistä tutkimusta ja kehittää työvälineitä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. 

SaferGloben tutkijoiden projektit ovat käsitelleet esimerkiksi Euroopan unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien kehittämistä (IECEU-hanke), yritysten toimintaa haurailla alueilla, työllisyyden merkitystä turvallisuusnäkökulmasta sekä asevalvonnan kehittämistä ja asekauppaa.

Käytännönläheisyyden lisäksi SaferGlobe pyrkii vaikuttamaan ja kommentoimaan rauhan ja turvallisuuden ilmiöitä kotimaisille ja ulkomaisille medioille sekä jakamaan asiantuntemustaan eduskunnassa. 

SaferGloben kehittämistä työkaluista toimii esimerkkinä Futurice-ohjelmistoyhtiön pro bono -hankkeena toteuttama digitalisoitu asevalvontaraportti, jossa kuka tahansa voi helposti tarkastella, minne Suomi on vienyt sotatuotteita ja siviiliaseita. 

SaferGlobella on laajat kansainväliset verkostot, ja se on muun muassa European network of non-proliferation and disarmament think tanks- ja OSCE Network of think tanks and academic institutions -verkostojen jäsen.

Ryhmän tutkijoina ja asiantuntijoina toimivat Maria Mekri, Mira Kajo, Johannes Lehtinen, Kari Paasonen, Mirva Salminen ja Timmy Trümpler. 
  

Lisätietoa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Finnish Security Awards -palkinnoista www.turvallisuus.com ja www.finnishsecurityawards.fi