Vuoden turvallisuusteko -palkintosarjan kolme finalistia esittelyssä

  

Finnish Security Awards 2018 -raadit ovat valinneet kolme finalistia Vuoden turvallisuusteko -palkintosarjaan. Vain yhdelle finalistille myönnetään palkinto 10.10. pidettävässä palkintojuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.

Vuoden turvallisuusteko-palkinto jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan antaa myös epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Kolme finalistia esittelyssä


Turvallisuustesti paljasti yllättäviä puutteita kriittisissä organisaatioissa 
A-studion ohjelma 25.7.2018
  


Ylen A-studio teki testin. Tutkiva journalisti Pasi Peiponen tekeytyi huoltomieheksi ja puki päälleen tunnuksettomat keltaiset huomioliivit sekä kantoi mukanaan pieniä tikkaita. Rinnassa oli valkoinen nimikyltti, jossa ei lukenut mitään.  

”Huoltomies” Peiponen halusi testata, miten moneen kriittiseen organisaatioon hän pääsee sisään; toisin sanoen toimivatko kriittisten organisaatioiden, kuten valtion organisaatioiden ja yritysten yritystyrvallisuus, mukaan lukien vieraiden valvonta.

Peiponen pääsi aikamoiseksi yllätykseksi sisälle kymmenen turvallisuuskriittisen organisaation henkilökuntatiloihin asti. Vain yhteen organisaatioon hän ei päässyt sisään. 

A-studion teki ohjelman testistään, joka esitettiin televisiossä 25. heinäkuuta tänä vuonna. Testin tarkoitus oli tutkia ja nostaa esiin yritysturvallisuuden todellista tilaa Suomessa.

Ohjelma herättikin turvallisuusalan palveluntarjoajia ja organisaatioiden turvallisuusasioista vastaavia henkilöitä käymään läpi turvallisuuteen liittyviä asioitaan. Asia herätti myös vilkasta keskustelua turvallisuusalan ulkopuolella. 

Testitulosten tuominen julkisuuteen on jo saanut aikaan oivallista lisävauhtia organisaatioiden turvallisuuskulttuurien ja -järjestelyjen edelleen kehittämiseen sekä puutteiden korjaamiseen.
  


  
Opiskelijat ja kotihoitajat kehittivät yhdessä turvallisuutta
Vantaan Kotona asumisen tuen yhteiskehittäminen 
 


Vantaan kaupungin Kotona asumisen tuki -yksikkö on uudenlaisen yhteiskehittämisen keinoin lisännyt kotona asuvien vanhusten ja heitä auttavien kotihoitajien turvallisuutta. 

Yhteiskehittäminen toteutettiin kaupungin kotihoidon henkilökunnan ja Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. 

Käytännön työtä tekevät kotihoidon ammattilaiset kuvasivat arjen haasteita, joiden pohjalta opiskelijat Laurean lehtoreiden ohjaamina suunnittelivat turvallisuusiltapäivän ja siihen neljä työpajaa. Opiskelijat toivat mukaan erilaisia riskiperusteisia ja tutkittuun tietoon pohjautuvia menetelmiä ja saivat samalla kokemusta henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Kotihoidon työntekijät kuvasivat työpajoissa käytännön esimerkkitilanteita, sekä tekivät yhdessä opiskelijoiden ohjaamina työpajojen tehtäviä ja kehittivät niiden avulla käytännössä toimivia ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja. 

Yhteiskehittäminen on luonut uudenlaista osaamista kotihoidon työn kentälle. Vantaan esimerkki on helposti monistettavissa muihinkin kuntiin.
  
  
  
  
Kyberturvallisuuskeskus jakaa tärkeää tietoturvatietoa kansantajuisesti
Kybersää-palvelu
  


Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla julkaistava Kybersää-palvelu kertoo uudella ja luovalla tavalla kuluneen kuukauden merkittävistä tietoturvapoikkeamista ja -ilmiöistä. Kybersää tarjoaa lukijalleen koonnin kyberturvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista.

Kuukauden kybersää sisältää selkeästi koostettua ajankohtaista tietoa erilaisista tietoturvailmiöistä, palvelunestoista, haittaohjelmista, haavoittuvuuksista, huijauksista, vakoilusta ja esimerkiksi siitä, miten tietoturva-ala ja sitä uhkaavat ilmiöt kehittyvät Suomessa ja kansainvälisesti.

Kyberkelejä voi seurata myös sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä aihetunnisteella #kybersää.

Kybersää-palvelu toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, että jaettava tietoturvatieto pyritään avaamaan ja selittämään niin, että vähemmänkin asiaan perehtynyt voi ymmärtää, mistä on kyse. Palvelu soveltuu silti sekä ammattilaisille että kaikille muillekin asiasta kiinnostuneille.
  
  

Lisätietoa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Finnish Security Awards -palkinnoista www.turvallisuus.com ja www.finnishsecurityawards.fi