Vuoden turvallinen organisaatio -palkintosarjan kolme finalistia esittelyssä

Finnish Security Awards 2018 -raadit ovat valinneet kolme finalistia Vuoden turvallinen organisaatio -palkintosarjaan. Vain yhdelle finalistille myönnetään palkinto 10.10. pidettävässä palkintojuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.

Vuoden turvallinen organisaatio -palkinto jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.

Kolme finalistia esittelyssä


Turvallisuustyö on parantanut vankilaturvallisuutta ja yhdenvertaisuutta
Rikosseuraamuslaitos (RISE)

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Laitoksen työssä korostuu uusintarikollisuuden ennalta ehkäisy ja sen myötä yhteiskunnan turvallisuuden parantaminen. 

Rikosseuraamuslaitos painottaa työssään vahvasti arvojaan: ihmisarvon kunnioittamista ja oikeudenmukaisuutta. Ihmisen on mahdollista muuttua ja kasvaa.

Rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa, joista suljettuja vankiloita on 15 ja avolaitoksia 11. Vangit edustavat yhteiskuntaa laidasta laitaan. Myös rangaistusten pituudet ovat laidasta laitaan.

Vankilaturvallisuuden on aina oltava erittäin korkeatasoista, ja haasteita lisäävät vankiloiden rakenne suljettuine osastoineen ja selleineen, sekä lukuisten vankien asenne ja passiivisuus, kuten myös viha yhteiskuntaa ja sen arvoja kohtaan.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon turvallisuusyksikkö on tiedostanut haastavan tilanteen ja turvallisuutta vaarantavien tekijöiden merkityksen henkilökunnalle ja vangeille itselleen. Turvallisuusyksikkö onkin jo pitemmän aikaa tehnyt järjestelmällistä työtä sen eteen, että vankiloiden erikoisolosuhteet ja turvallisuus tulevat huomioiduksi. Nyt on saavutettu tilanne, jossa vankiloissa on nykyaikaiset ja yhtenevät turvallisuusjärjestelmät ja -järjestelyt. Ne tukevat Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuskulttuuria. 

Vankiloiden turvallisuus on parantunut, ja Rikosseuraamuslaitoksen arvot ovat nousseet esiin. 
  
  
Tavoitteena tapaturmaton työskentely
Caverion Suomi Oy

Turvallisuusalallakin operoiva Caverion Oy suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Caverion on järjestelmällisesti toteuttanut ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä, jossa korostuu paitsi oman henkilöstön, myös kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten turvallisuuden hallinta. Lähtökohta on ollut se, mitä paremmin riskit tunnistetaan, sitä paremmin niihin voidaan varautua. 

Caverionin kaikessa toiminnassa tärkeimpiä arvoja on turvallisuus. Työn tekeminen tähtää työn turvalliseen tekemiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Yrityksen johto on sitoutunut turvallisuustyön edistämiseen kaikissa yhtiön työtehtävissä.

Yrityksen tavoite on nolla tapaturmaa. Se saavutetaan panostamalla entistä tehokkaammin turvallisuustyöhön, joka alkaa henkilöstön asenteista, riskien ennakoinnista ja työturvallisuushavaintojen aktiivisesta raportoinnista. 

Caverionissa tapaturmataajuus on saatu laskemaan. 

Jatkossa Caverion panostaa entisestään esimerkiksi turvallisuushavainnoista ilmoittamisen kehittämiseen. Tavoite on myös kasvattaa työturvallisuussertifioitujen toimintojen osuutta liiketoiminnasta. 


Yritysturvallisuus on osa normaalijohtamista, joka luo vain mahdollisuuksia
Helen Oy 

Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä. Yhtiö myy sähköä eri puolille Suomea sekä kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä Helsingissä.

Helenissä yritysturvallisuus on kaikkien toimintojen ja kaiken normaalijohtamisen keskeinen tekijä. Turvallisuus lähtee jo siitä, että Helenin ylin johto on sitoutunut turvallisuuteen ja kuuluu myös yrityksen yritysturvallisuustyöryhmään. Sitä kautta ylin johto seuraa, mitä yhtiön yritysturvallisuusyksikkö tekee. Kun johto uskaltaa luottaa yritysturvallisuusyksikköönsä, yhtiön koko turvallisuuskulttuuri edistyy merkittävästi.

Helenissä yritysturvallisuus tähtää lisäksi kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen. Yritysturvallisuuden keinoin suojataan yhtiön tärkeitä arvoja ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus kaikissa tilanteissa. Turvallinen toiminta ja häiriöttömyys ovat erittäin tärkeitä asioita yrityksen toiminnassa – ei pelkästään yhtiön oman liiketoiminnan ja jatkuvuuden kannalta, vaan koko yhteiskunnan kannalta. Yritysturvallisuus on kiinteä osa yhtiön kokonaisturvallisuutta ja normaalijohtamista, ja siihen liittyviä ajattelumalleja.

Yhtiö korostaa, että turvallisuusratkaisut eivät rajoita toimintaa, vaan luovat mahdollisuuksia. 

Lisätietoa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden myöntämistä Finnish Security Awards -palkinnoista www.turvallisuus.com ja www.finnishsecurityawards.fi