Viranomaisten toimintaedellytyksiä kansallisen kyberturvallisuuden varmistamisessa arvioidaan ja kehitetään

Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat asettaneet selvityshankkeen, jossa arvioidaan viranomaisten toimintaedellytyksiä kansallisen kyberturvallisuuden varmistamisessa, kyberrikollisuuden torjunnassa, kyberpuolustuksessa sekä nopeasti kehittyvissä yhteiskunnan kyberturvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Hankkeen on tarkoitus valmistua tammikuun lopussa 2023.