Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan Etelä-Karjalassa 5.–6.11.2018

Lappeenrannan ja Imatran alueella harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu paikalliseen ja valtakunnalliseen sähköverkkoon.

JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli, ja harjoitukseen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus näkyy Etelä-Karjalan alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisessa harjoituksessa sää aiheuttaa laaja-alaisen sekä pitkäkestoisen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriön. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Etelä-Karjalan alueella Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten luonnonilmiöiden, terroritekojen, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriön kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua.

Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä. Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä.

Harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

Mukana harjoituksessa ja sen valmistelussa on ollut 130 henkilöä toimialan yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista. Harjoitukseen osallistuvat päätahot ovat Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Imatran Lämpö Oy, Fortum Power & Heat Oyj, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä.