Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on poliisille tärkeä kumppani

Poliisiammattikorkeakoulun kartoituksen mukaan vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on poliisille tärkeä ja luotettava kumppani, jota ilman kaikista tehtävistä ei selvittäisi. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttö on myös edullista. Yleisimmin vapaaehtoisia käytetään kadonneen henkilön etsinnässä.

Poliisiammattikorkeakoulussa on selvitetty poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan, yhteistoiminnan kustannuksia ja toimivuutta. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka tehtävä on tukea viranomaistoimintaa. Valtakunnallisesti Vapepalla on 1 500 hälytysryhmää, joihin kuuluu noin 22 500 vapaaehtoista.

Nyt tehdyssä katsauksessa tarkasteltiin, kuinka paljon poliisiyksiköt ovat käyttäneet vapaaehtoisia apunaan ja paljonko sopimuksen mukaisia korvauksia on maksettu vuosina 2010–2015. Eniten vapaaehtoisten apua käytetään kadonneen henkilön etsinnässä. Poliisi saa vuosittain keskimäärin 1 500 katoamisilmoitusta, ja pysyvästi kadoksiin jää vuosittain noin 20–40 henkilöä.

Vapepan tietokannan mukaan poliisi on käyttänyt vapaaehtoisjärjestön apua keskimäärin 225 kertaa vuodessa. Valtaosa hälytyksistä on ollut eksymisiä tai katoamisia.

Yhteen etsintätehtävään on osallistunut keskimäärin 28 henkilöä, ja yhden etsijän ajallinen työpanos on ollut neljä tuntia. Yhden etsijän kustannukset tehtävää kohden ovat olleet keskimäärin 21 euroa.

Poliisilaitokset pitävät Vapepan toimintaa hyvin organisoituna ja kustannustehokkaana. Erityisenä lisäarvona pidettiin Vapepan käytössä olevia etsintäkoiria.

Katsauksen mukaan vapaaehtoisten rooli henkilöiden etsinnässä on ratkaisevan tärkeä, ja monessa tilanteessa erityisesti haja-asutusalueilla poliisi ei olisi selvinnyt tehtävästään ilman vapaaehtoisia ammattilaisia.

Kehittämisen tarvetta nähtiin yhteistoiminnan raportoinnissa. Poliisilaitosten ja Vapepan raportoinnin tulisi olla valtakunnallisesti yhdenmukaista ja pysyvää, sillä systemaattinen tilastointi palvelisi molempien toimintaa. Nykyisistä tilastoista toiminnan ominaispiirteet ja kustannukset eivät tule kattavasti esille.

Poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoiminta ja sen kustannukset 2010–2015 -katsaus on luettavissa Polamkin verkkosivuilla www.polamk.fi/julkaisut. Lisätietoja: Komisario Henri Rikander, Polamk, p. 0295 483 130, etunimi.sukunimi (at) poliisi.fi