Valtioneuvosto vahvisti pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet

 

Valtioneuvosto on vahvistanut valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026. Yhdeksässä tavoitteessa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat.

 

 1. Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

 

2. Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa.

 

3. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.

 

4. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.

 

5. Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.

 

6. Pelastustoimen kansainvälinen toiminta on aktiivista, suunnitelmallista ja kytkeytyy pelastustoimen kansallisiin rakenteisiin.

 

7. Pelastustoimen palveluiden ja tehtävien valtakunnallinen suunnittelu, toteu-tus ja kehittäminen perustuvat tiedolla johtamiseen ja yhtenäiseen tiedonhallintaan.

 

8. Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.

 

9. Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

 

Pelastustoimen uudistus jatkuu lainsäädännön tarkistuksilla, joista osa on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.