Valmiita passeja ja henkilökortteja ei luovuteta ajokortilla vuoden 2019 alusta

Valmiiden passien ja henkilökorttien noutamisen yhteydessä henkilöllisyyttä ei ole enää mahdollista osoittaa ajokortilla 1.1.2019 alkaen. Muutos liittyy osaltaan lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) muutokseen, jonka mukaan ajokorttia ei voida 1.1.2019 alkaen käyttää enää hakijan tunnistamiseen vahvan sähköisen tunnistusvälineen myöntämisen yhteydessä.

Nykytilanteessa muovista voimassaolevaa ajokorttia on voitu käyttää henkilöllisyyden osoittamiseen noudettaessa passia tai henkilökorttia, jos poliisi on sen erikseen sallinut. Vuoden 2019 alusta valmiin asiakirjan noutaminen on mahdollista ainoastaan passilla tai henkilökortilla. Kyseisen asiakirjan tulee olla ensisijaisesti voimassaoleva, mutta poliisi voi erikseen sallia valmiin asiakirjan noutamisen myös sellaisella passilla tai henkilökortilla, joka on mennyt vähän aikaa sitten vanhaksi.

Tarvittaessa on myös mahdollista valtuuttaa toinen henkilö noutamaan valmis asiakirja yksilöidyllä valtakirjalla. Valtakirjaa käyttävä noutaja voi todistaa henkilöllisyytensä vain voimassa olevalla Suomen viranomaisen myöntämällä passilla tai henkilökortilla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa passin ja henkilökortin hakemisesta ja toimittamisesta löytyy poliisin verkkosivuilta osoitteesta www.poliisi.fi.