Väkivaltakokemuksista puhuminen lisää miesten hyvinvointia

Miessakit ry on pitänyt syyskuussa tilaisuuden, jossa käytiin läpi Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen tuloksia.

Hankkeessa on vuodesta 2016 alkaen tarjottu väkivaltaa kotona ja kadulla kokeneille miehille keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa. Väkivaltaa ovat muun muassa mitätöinti, sanallinen loukkaaminen ja uhkaileminen, tai fyysinen väkivalta, kuten lyöminen, esineellä heittäminen ja kiinni tarttuminen. Miehiin kohdistuva väkivalta on yleistä, ja siitä saattaa seurata fyysisten vammojen lisäksi psyykkisiä oireita, esimerkiksi pelkoa, ahdistusta, huolta tai masennusta.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke on osoittanut, että väkivaltakokemuksista puhuminen lisää miesten hyvinvointia. Miesten kokemasta väkivallasta vaietaan edelleen yhteiskunnassa.

Hankkeessa on luoto myös auttamismalli, joka julkistetaan vuodenvaihteessa 2018–2019 HUS:in Mielenterveystalo.fi-sivustolla.

Miessakit ry järjestää lisäksi lokakuun 24. päivä seminaarin Tampereen ammattikorkeakoulussa aiheesta Miten auttaa väkivaltaa kokenutta miestä?

Lisätietoa www.miessakit.fi