Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyö on arvioitu

Sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisevää työtä. Se perustuu kansalliseen toimenpideohjelmaan, joka vahvistettiin keväällä 2016. Ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista käsittelevä arviointi on valmistunut. Arvioinnin toteutti konsulttiyhtiö KPMG sisäministeriön toimeksiannosta.

”Lähes jokainen EU maa on laatinut ennalta ehkäisyä ohjaavan toimenpideohjelman, mutta näitä on arvioitu vain hyvin harvoin. Ulkopuolinen arviointi on erittäin tärkeää, koska työhön osallistuu monia toimijoita, viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Arviointi antaa hyvä pohjan tulevien toimien suunnittelulle”, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Toimenpideohjelmassa ja siitä tehdyssä arvioinnissa väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat aikaisen tason ennalta ehkäisevästä työstä henkilöihin, jotka ovat riskissä radikalisoitua sekä jo radikalisoituneisiin henkilöihin. Arviointi toteutettiin tutustumalla sisäministeriön ja eri toimijoiden toimittamiin tausta-aineistoihin ja haastattelemalla keskeisimpiä toimijoita.