Vaasan yliopisto kehittää kuvauksia tulevaisuuden energiajärjestelmistä ja uhkaskenaarioista

Voisiko hakkeri katkaista sähköt sadoiltatuhansilta, tai sääherkkä uusiutuva energia romauttaa häiriötilanteessa kantaverkon ympäri Suomea? Vaasan yliopisto on mukana pohjoismaisessa REDISET-konsortiossa, joka aikoo kehittää kuvauksia tulevaisuuden energiajärjestelmistä ja niihin liittyvistä uhkaskenaarioista.

 

Energia on kriittisen tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Maaliskuussa 2022 alkavassa REDISET eli Resilient Digital Sustainable Energy Transition -hankkeessa lähestytään uhkaskenaarioita kokonaisvaltaisesti.

 

Hankkeessa on tarkoitus tutkia, miten digitaaliseen energiavarmuuteen ja kestävyyteen liittyviä riskejä voidaan analysoida, tunnistaa ja lieventää sosioteknisestä näkökulmasta. Tarkoitus on myös tarkastella, miten tulevaisuuden tekniikat otetaan parhaiten käyttöön yhteiskunnassa ja sen kriittisessä infrastruktuurissa samalla, kun teknologia kehittyy nopeasti muun muassa tekoälyn, esineiden internetin ja kvanttiteknologioiden kautta. Hankkeessa aiotaan myös tehdä järjestelmäsimulaatioita energiajärjestelmän joustavuuskriteerien kehittämiseksi.

 

Joustavuuskriteereitä testataan Vaasassa

 

”Projektissa on ennakoiva lähestymistapa riskienhallintaan. Sen avulla voidaan luoda ymmärrystä toimintaketjun monimuotoisuudesta. Turvallisuuden näkökulmasta energiajärjestelmien kompleksisuus asettaa uusia haasteita eri sektoreiden yhteistyötarpeille”, alleviivaa Petra Berg, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä ja Vaasan yliopiston tutkimusalusta Vebicin yhteyshenkilönä REDISET-konsortiossa.

 

Pohjoismainen konsortio on saanut hankkeeseen 1,6 miljoonan euron rahoituksen NordGrid-ohjelmasta. Vaasan yliopiston osuus Business Finlandin kautta on runsaat puoli miljoonaa euroa.

 

Konsortioon kuuluvat Vaasan yliopiston lisäksi ruotsalaiset KTH Royal Institute of Technology, Svenska Kraftnät, norjalaiset Norwegian Defence Research Establishment FFI, Stattnet ja Norjan SmartGrid-keskus sekä suomalainen Gambit-yhtiö.

 

Vaasan yliopiston yksi tutkimuksen nousevista suuntauksista on kokonaisturvallisuus, johon energiaturvallisuus kuuluu.