Tutkimus: Ilman viranomaisverkko Virveä Suomen turvallisuus vaarantuisi

Turvalliset ja toimivat yhteydet viranomaisten kesken lisäävät turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tätä mieltä ovat Suomen Erillisverkkojen tutkimukseen vastanneet viranomaiset ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajat. Heistä 91 prosenttia sanoo, että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä.

 Jos viranomaisverkko Virveä ei olisi, Suomen turvallisuus vaarantuisi. Näin arvioi 78 prosenttia Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen vastaajista. Taloustutkimuksen helmikuussa toteuttamaan tutkimukseen vastasi 410 Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajaa.

Virven rooli on ajankohtainen, sillä vuodesta 2002 käytössä ollutta viranomaisverkkoa ollaan uudistamassa pian. Laajakaistainen viranomaisverkko eli Virve 2.0 toteutetaan viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyönä.

”Sidosryhmämme odottavat, että heillä on käytössään parhaat työkalut turvalliseen viranomaisviestintään myös jatkossa. Suomen on tärkeää pysyä itsenäisenä myös digitaalisessa mielessä”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo. Turvallisuuskriittisiä verkkoja ylläpitävä Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.