Turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen tekijäksi Owal Group

Turvapaikkaprosessia koskevan riippumattoman selvityksen tekijäksi on valittu Owal Group. Sisäministeriö valitsi tekijän avoimella kilpailutuksella, joka käynnistyi marraskuussa 2018. Koko turvapaikkaprosessia tarkastelevan selvityksen on tarkoitus valmistua kesällä 2019.

Riippumattoman selvityksen tarkoitus on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Tavoite on myös selvittää, kuinka turvapaikkaprosessia voitaisiin sujuvoittaa, prosessin laatua parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtimalla samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta entistä paremmin.

Selvityksellä halutaan tuoda julkisen keskustelun tueksi tutkittua tietoa turvapaikkaprosessista kokonaisuutena. Vastaavaa koko menettelyn ja eri viranomaiset kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

Selvityksen tekijä tulee kokoamaan työn tueksi laaja-alaisen asiantuntijaryhmän, jossa ovat edustettuina muun muassa järjestöt ja turvapaikka-asioissa mukana olevat viranomaiset.

Selvitykselle ei aseteta ohjausryhmää, mutta käytännön työn ohjauksesta vastaa sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto ja kehittämisjohtaja Harri Martikainen.