Turvallisuuspoikkeamat oppilaitosturvallisuuden ytimessä

Oppilaitosturvallisuuden ytimessä ja avainroolissa ovat rehtorit, ja heidän sitoutumisensa turvallisuuden kehittämiseen. EduSafe-hankkeessa asiaa onkin pohdittu laajasti, kuten myös turvallisuuspoikkeamia. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia malleja oppilaitosturvallisuuteen. Haastattelimme professori Eila Lindforsia Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta ja Työterveyslaitoksen vanhempaa tutkijaa Anna-Maria Teperiä (kuvassa). Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2018