Turvallisuusindeksi osoittaa 15 maan kyberturvallisuuden heikon tason

Vakavien kyberhyökkäysten määrä ja laajuus ovat kasvussa. Accenturen tuore tutkimus osoittaa, että jopa 73 prosenttia organisaatioista ympäri maailman ei kykene täysin suojaamaan yhtiön tärkeimpiä tietoja, omaisuutta tai prosesseja kyberuhkilta.

Accenturen turvallisuusindeksin mukaan vain joka kolmannessa organisaatiossa on tarvittavaa osaamista liiketoiminnan kriittisten alueiden seurantaan.

”Vaikka organisaatiot ovat viime vuosina kehittäneet turvallisuusvalmiuksiaan, ne eivät ole pysyneet erittäin motivoituneiden ja taitavien hyökkääjien vauhdissa”, sanoo Yacine Zaitri, Accenturen Suomen tietoturvajohtaja. ”Organisaatioiden täytyy omaksua turvallisuuteen uusi lähestymistapa, joka suojaa niitä sisältä ja ulkoa, läpi koko liiketoiminnan arvoketjun. Tarvitaan entistä kattavampi määritelmä sille, mitä toimivalla kyberturvallisuudella tarkoitetaan.”

Accenturen turvallisuusindeksiä varten haastateltiin 2 000 turvallisuudesta vastaavaa johtajaa globaaleissa suuryrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto on vähintään miljardi Yhdysvaltain dollaria. Turvallisuusindeksiin voi tutustua täältä