Tullin takavarikkoon ennätysmäärä nuuskaa ja huumausainetabletteja vuonna 2018

Tulli paljasti vuonna 2018 lähes 9 000 tullirikosta ja takavarikoi yli tuhat kiloa huumausaineita. Tulli otti takavarikkoon myös ennätysmäärän dopingaineita, nuuskaa ja ekstaasitabletteja. Vuonna 2018 Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 39 miljoonaa euroa ja talousrikostorjunnan vaikuttavuus noin 18 miljoonaa euroa. 

Tulli takavarikoi ennätykselliset 188 000 ekstaasitablettia vuonna 2018. Määrä oli lähes kymmenkertainen edellisvuoteen verrattuna. Ennätyksellinen ekstaasitablettien takavarikkomäärä selittyy kahdella suurella takavarikolla. Tullin huumausaineiden takavarikoissa ekstaasia on esiintynyt paljon viimeisten viiden vuoden aikana.

Tulli paljasti vuonna 2018 yhteensä 2 753 huumausainerikosta, joista törkeitä oli 281. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa oli 42 prosenttia, mikä on noin kahdeksan prosenttiyksikköä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Tullin rikostorjunnalla merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta            

Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli vuonna 2018 noin 39 miljoonaa euroa. Suurin osa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta koostui rikoshyödystä, jota Tulli sai takaisin 26,1 miljoonaa euroa. Talousrikostorjunnan vaikuttavuusmittareista tutkinnassa olevien juttujen aiheuttamat vahingot olivat 18,15 miljoonaa euroa. 

Rikoshyödyllä tarkoitetaan rikollisella toiminnalla hankittua taloudellista hyötyä, joka voi olla käteistä rahaa, autoja, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta, jolla on rahallista arvoa. Rikollisella toiminnalla saatu hyöty tuomitaan menetettäväksi valtiolle. 

Veropetosten määrä suurin viiteen vuoteen 

Tullin tutkimien veropetosten määrä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja oli vuonna 2018 korkein viiteen vuoteen. Tulli tutki vuonna 2018 yhteensä 1 294 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 1 086. Törkeitä veropetoksia paljastui 166, joka oli myös suurin määrä viiteen vuoteen. Törkeät veropetostapaukset liittyivät pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomaan maahantuontiin. 

Tulli on tutkinut lisäksi kansainvälisessä tavarakaupassa tehtyjä törkeitä veropetostapauksia, jotka ovat liittyneet muun muassa tullausarvon väärään ilmoittamiseen, tullimenettelyn väärinkäyttöön ja yhteisökaupassa perusteettomasti haettuihin arvonlisäveropalautuksiin.

Kasvavaa yhteisökaupan arvonlisäverotukseen liittyvää petosrikollisuutta Tulli torjuu yhteistyössä Verohallinnon ja ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Verkkoa hyödynnetään entistä enemmän kiellettyjen ja rajoitusten alaisten tuotteiden sekä korkeasti verotettavien tuotteiden markkinoinnissa ja myymisessä kuluttajille, ja samalla pyritään välttämään näiden tuotteiden vero- ja muita säännöksiä.

Nuuskatakavarikot ja alkoholin haltuunotot kasvussa

Tullin nuuskatakavarikot olivat ennätysmäiset vuonna 2018. Nuuskaa takavarikoitiin yhteensä 6 744 kiloa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2016 ennätysmäärään verrattuna. Suomessa nuuskaa myydään verkossa eri kauppapaikoilla, postiennakolla ja muun liiketoiminnan yhteydessä.

Tulli otti haltuun vuoden 2018 rikosasioihin liittyen 2,7 miljoonaa savuketta. Määrä oli 300 000 savuketta vähemmän kuin vuonna 2017. Rikosasioissa haltuunotettujen savukkeiden määrän väheneminen selittyy sillä, ettei suurempia savukkeiden salakuljetustapauksia todettu vuonna 2018.

Tulli paljasti vuonna 2018 yhteensä 365 alkoholirikosta, mikä on lähes saman verran edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholia otettiin haltuun matkustajatuonnissa 11 543 litraa ja rahtiliikenteessä 274 litraa.

Useissa huumausaineissa maahantuonti kasvoi

Tulli takavarikoi vuonna 2018 yhteensä 1 060 kiloa huumausaineita, mikä on yli 2 000 kiloa vähemmän kuin vuonna 2017. Huumeiden kokonaismäärän lasku selittyy pääosin khat-huumeen ja hasistakavarikkomäärien laskulla.

Metamfetamiinia ja amfetamiinia takavarikoitiin vuonna 2018 yhteensä noin 46 kiloa eli noin 12 kiloa edellisvuotta vähemmän. Metamfetamiini näyttäisi takavarikkotilastojen ja muiden Tullin saamien tietojen perusteella vähentyneen Suomen markkinoilla vuoden 2018 aikana.

Uusien psykoaktiivisten aineiden määrä pysynyt korkealla tasolla myös Suomessa

Uusia psykoaktiivisia aineita (new psychoactive substances, NPS) havaitaan säännöllisesti ja vanhempia poistuu markkinoilta. Tullilaboratorio havaitsi vuonna 2018 tutkimuksissaan noin 90 erilaista uutta psykoaktiivista ainetta. Näistä 10 ainetta oli sellaisia, joita Tullilaboratoriossa ei oltu aikaisemmin tavattu.

Synteettiset opioidit ovat muodostuneet suureksi ongelmaksi muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ilmiö näkyy myös Suomessa, ja vuoden 2018 aikana Tulli teki useita furanyylifentanyylitakavarikoita postiliikenteestä. 

Tulli takavarikoi vuonna 2018 huumelääkkeitä edellisvuoden ennätysmäärää vähemmän, noin 78 200 tablettia.

Dopingaineita takavarikoitiin aiempaa enemmän

Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrä lähes viisinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna, vaikka dopingrikosten kokonaismäärä pysyi lähes samana. Vuonna 2018 dopingaineita takavarikoitiin noin 587 500 tablettia/ampullia. Merkittävä muutos dopingaineiden salakuljetuksessa on niiden erien kasvu. Yhdessä salakuljetuserässä saattaa esimerkiksi olla tuhat ampullia tai useampi kilo testosteronia.