Tukes alkaa valvoa kuvauskopterilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes alkaa hyödyntää neliroottoria eli kuvauskopteria kaivosvalvonnassa. Kopteri mahdollistaa aiempaa tehokkaamman maastovalvonnan malminetsintä- ja kaivosalueilla.

Tukesin kaivosryhmä on ottanut käyttöön nelikopterin malminetsinnän ennakkovalvonnassa ja jälkivalvonnassa. Kauko-ohjattavaa kuvauskopteria hyödynnetään myös kaivosalueiden valvonnassa.

Malminetsinnässä kopteri on apuna vaikeasti saavutettavien kohteiden valvonnassa. Kopterin avulla voi kuvata kohteita, joilla tutkimukset on sallittu vain talviaikana. Näille kohteille ei pääse jalkaisin kesäaikana, jolloin kairauksen mahdolliset vaikutukset voivat olla näkyvissä. Kuvauskopterin avulla pystytään lisäksi valvomaan laajempia alueita kuin jalkaisin.

Uuden teknologian käyttöönotto myös tehostaa valvontaa monin tavoin. ”Kustannussäästöt ovat merkittävät. Samalla meille jää tallenteet siitä, mitä paikan päällä on havaittu”, ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesin kaivosryhmästä kertoo.

Valvonta-alue kuvataan kopterilla ylhäältä päin, minkä jälkeen kuvauskohteesta voidaan tehdä kolmiulotteinen maastomalli. Näin saadaan entistä havainnollisempi kuva alueesta. Mallinnusohjelman avulla voidaan laskea maastosta pinta-aloja ja tilavuuksia. Näin toiminnan vaikutuksia pystytään arvioimaan paremmin.