Tietosuoja osana tietoturvallisuutta

Hyvät käytänteet saada tietosuoja ajan tasalle -artikkelisarjamme on edennyt kolmanteen jaksoonsa. Kerromme, mitä EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus tulee vaatimaan tietojärjestelmien tietosuojalta ja miten vaatimukset voi todentaa. Keskeisimmät vaatimukset liittyvät tietojärjestelmien hankintaa, kehitykseen ja ylläpitoon. Esimerkiksi jo tarjouspyynnöissä kannattaa huomioida tietosuojavaatimukset. Ja paljon muuta.

Jutun case-osuudessa toimitusjohtaja Janne Murtomäki (kuvassa) selvittää, miten Generics Finland on hoitanut tietosuojaansa.

Lue lisää Turvallisuus & Riskienhallinta 1/2018