Tieliikennekuolemien määrä pysyi edellisvuoden tasolla

Tieliikenneturvallisuuden tilastokatsaus 2018

Tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen perusteella vuonna 2018 likimain yhtä paljon ihmisiä kuin vuonna 2017. Tammi-marraskuussa 2018 kuolleita oli ennakkotietojen perusteella 200. Kun otetaan huomioon joulukuun liikennekuolemat ja myöhemmin kuolinsyytilaston perusteella tehtävät korjaukset, lopullisen määrän odotetaan olevan 230–240 kuollutta.

Tavoitteeseen ei päästäne, suuntaus parempaan päin

Vuonna 2010 Suomi asetti tavoitteeksi puolittaa tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna 2020 kuolisi enintään 136 henkilöä. Vuoden 2018 kuolleiden määrä kuitenkin ylittää tavoitetason noin sadalla kuolemalla. 

Kun tarkastellaan koko 2000-lukua, liikennekuolemat ovat silti lähes puolittuneet, sillä vuosituhannen vaihteessa tieliikenteessä kuoli noin 400 henkilöä vuodessa. Kehitys on ollut myönteistä myös suhteessa autoliikenteen kasvuun, sillä maanteiden liikennemäärä kasvoi 25 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2017. 

Kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet ovat yleisimmin kohtaamisonnettomuuksia tai tieltä suistumisia. Vuonna 2018 tieliikenteessä kuolleista noin 60 prosenttia oli liikkeellä henkilöautolla. Vakavasti loukkaantuneista noin 40 prosenttia on viime vuosina ollut jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.