Tiedustelulainsäädäntöä valmisteleville työryhmille lisää aikaa

Sisäministeri Paula Risikko on jatkanut siviilitiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa ja puolustusministeri Jussi Niinistö sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa. Kummankin työryhmän uusi määräaika on 28.2.2017. Siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lainsäädäntöhankkeet pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa.