Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force on julkistanut Suomea koskevan arviointiraporttinsa. FATF toteaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta raportista todetaan myös puutteita.

”Suomi on lisäämässä viranomaisten resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Erityisesti finanssisektorin valvontaan panostetaan. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa tehostetaan. Suojelupoliisin mahdollisuudet terrorismin ja sen rahoittamisen torjuntaan ovat uuden siviilitiedustelulainsäädännön ja sen edellyttämän henkilöstölisäyksen myötä ottamassa merkittävän askeleen”, toteaa Suomen delegaatiota FATF täysistunnossa helmikuussa 2019 johtanut sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Finanssivalvonta ja AVI kaksinkertaistavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvonnan voimavaransa. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöresursseja on lisätty. Suojelupoliisin toimivaltuuksien laajentaminen ja henkilöresurssien lisäys on niin ikään merkittävä tekijä terrorismin ja sen rahoittamisen torjunnassa. FATF kansallinen koordinaatiovastuu siirtyi 1.3.2019 sisäministeriöltä valtiovarainministeriölle, joka myös lisää resurssejaan tällä sektorilla.

Osana muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehokkuutta ovat 1.7.2019 käyttöön otettavat aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteri, johon aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten on rekisteröitävä tietonsa, sekä edunsaajarekisteri, joka on patentti- ja rekisterihallituksen vastuulla.