Suomi kärkisijalla kansainvälisessä kriittisen viestinnän vertailuss


Suomi on ensimmäisellä sijalla Critical Communication Quixiticity Index -vertailussa. Turvallisuusviranomaisten ja -toimijoiden kriittistä viestintää ja yhteistyötä selvittävä vertailu julkaistiin nyt toisen kerran.

Suomalainen turvallisuustoimijoiden viestintä ja yhteistyö ovat ainutlaatuista myös kansainvälisillä mittareilla. Ei ole itsestäänselvyys, että eri viranomaisilla ja huoltovarmuustoimijoilla, kuten pelastuksella, poliisilla, ensihoidossa tai energiantuottajilla on sekä päivittäisessä työssä että kriisitilanteissa aktiivista viestintää ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

"Suomen vahvuus on erityisesti kriittisen viestinnän ekosysteemeissä. Keskinäinen luottamus sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden kyky ja halu tehdä vahvaa yhteistyötä on meillä luontaista. Lisäksi lainsäädäntömme tukee turvallisuustoimijoiden yhteistyötä. Myös telealan osaaminen on erinomaisella tasolla aina teknologiatoimittajista operaattoreihin ja loppukäyttäjiin, jotka ovat ottaneet ensimmäisten joukossa uusia toimintatapoja ja järjestelmiä käyttöön”, Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist sanoo.

Myös turvallisuusviranomaisten yhteiset järjestelmät (mm. Erica-hätäkeskusjärjestelmä) mahdollistavat erinomaisen yhteistyön. Viranomaisverkko Virve sekä muut yhteiset viestintä- ja johtamisjärjestelmät tukevat turvallisuustoimijoiden arjen työtä sekä toiminnan johtamista. Oikea tilannetiedon välittäminen varmasti ja turvallisesti eri järjestelmien kautta on toiminnan ytimessä.

”Iso kiitos kuuluu suomalaisille turvallisuusviranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille heidän uraauurtavasta työstään. Tämä globaali huomionosoitus kuuluu erityisesti heille, jotka tekevät niin kentällä kuin suunnittelupöydän ääressä turvallisuustyötä meidän jokaisen suomalaisen eteen," Vinkvist painottaa.

 Vertailussa oli mukana kahdeksan maata. Vertailussa tutkittiin muun muassa parhaita käytäntöjä, yhteistyötä, tietojärjestelmien integraatioita ja yhteiskäyttöisyyttä, teknologioita ja operaattoreita sekä ekosysteemiä.