Suomi ja Norja yhteistyöhön viranomaisverkkojen käytössä

Suomen ja Norjan viranomaisradioverkkojen toimitusjohtajat ovat sopineet aloittavansa yhteistyön Tetra Inter-System-Interface, ISI:n. Hankkeesta on allekirjoitettu aiesopimus, jossa sovitaan verkkovierailun mahdollistavan suunnittelutyön aloittamisesta ja toimenpiteiden käynnistämisestä hankkeen läpiviemiseksi. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 aikana.

Suomella ja Norjalla on yli 700 kilometriä yhteistä rajaa Lapissa. Norjan ja Suomen viranomaisten verkkovierailut ovatkin merkittävä mahdollisuus lisätä rajat ylittävää viranomaisten välistä viestintää.

”Päivittäinen saumaton yhteistyö ilman rajoja viranomaisverkkojen välillä on tärkeää Virve-verkon käyttäjille. Nyt Suomi aloittaa valmistelutyön liittyäkseen toimintaan, jonka Norja ja Ruotsi ovat jo aloittaneet menestyksekkäästi”, kertoo Erillisverkot-konserniin kuuluvan Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist.

”Tämän päivän maailmassa kansalaisten turvaamista ei voida lähestyä vain kansallisesta näkökulmasta. Olemme oppineet, että kyky tehdä operaatioita yhdessä ei ole vain teknisiä asioita, vaan myös toimintamallit ja rutiinit hätäpalveluissa on otettava tiiviisti mukaan”, sanoo DNK:n, Directorate for Emergency Communication, johtaja Tor Helge Lyngstøl.