Suomelle johtovaltiorooli Euroopan puolustusviraston kyberhankkeessa

Suomi osallistuu Euroopan puolustusviraston EDA:n kyberhankkeeseen (EDA CAT B Project on Cooperation on Cyber Ranges in the European Union) sekä ottaa hankkeen johtovaltioroolin yhdessä Hollannin ja Kreikan kanssa. Muut hankkeeseen osallistuvat maat ovat Itävalta, Belgia, Saksa, Viro, Irlanti, Latvia, Portugal ja Ruotsi.

Kyberpuolustus on yksi EU:n strategisista prioriteeteista. Tiedonvaihto ja yhteiset harjoitukset EU-tasolla kehittävät henkilöstön kykyä vastata kyberuhkiin. Harjoitusympäristöjä jakamalla on mahdollista tunnistaa parhaita käytäntöjä kyberiskuja vastaan. Suomen harjoitusympäristö sijaitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Hanke kestää arviolta kolme vuotta, ja Suomen osuus hankkeesta toteutetaan henkilöstöpanoksena.