Suomalaisten yritysten kyberpuolustusvalmiuksissa kehitettävää

It-palveluyhtiö CGI:n tutkimuksen mukaan suomalaiset liiketoiminta-, it- ja tietoturvajohtajat sekä asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että heidän edustamansa yritys tai julkishallinnon organisaatio joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi vuoden sisällä. Kuitenkin varautuminen kyberuhkiin on jäänyt puutteelliseksi. Erityisen huolestuttavaa on tilanne suomalaisen yhteiskunnan toiminnalle kriittisten toimialojen osalta.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kvantitatiivisena kyselynä, ja siihen vastasi 200 asiantuntijaa.

Tutkimukseen vastanneista 89 prosenttia arvioi kyberhyökkäyksen, tietomurron tai -vuodon vaikutukset haitallisiksi tai erittäin haitallisiksi. 86 prosenttia kokee kyberriskien kasvaneen viimeisen vuoden aikana ja lähes yhtä moni arvioi kyberuhkiin varautumisen tarpeen kasvaneen.

Vastaajista 15 prosenttia kertoo oman organisaationsa jo olleen tietomurron- tai vuodon kohteena viimeisen kahden vuoden aikana. 63 prosenttia pitää todennäköisenä, että heidän edustamansa organisaatio on ollut kyberhyökkäyksen kohteena kenenkään siitä tietämättä. Oman organisaation joutumista kyberhyökkäyksen kohteeksi seuraavan vuoden aikana pitää todennäköisenä 74 prosenttia vastaajista.