Sisäministeriö julkaisi uudet säteilytilanneohjeet

Sisäministeriö on julkaisut Säteilytilanneohjeen, jossa kuvataan eri viranomaisten ja muiden toimijoiden vastuut ja tehtävät säteilyvaaratilanteessa. Ohje antaa perusteet toiminnan suunnittelulle ja toimeenpanolle sellaisissa säteilyvaaratilanteissa, joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.

Ohje korvaa vuonna 2012 julkaistun oppaan Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät. 

Lisätietoa uusista ohjeista löytää täältä