Sisäisen turvallisuuden viranomaisten miehittämätöntä ilma-alustoimintaa yhdenmukaistetaan

Sisäministeriön mukaan maaliskuun alussa on julkaistu raportti viranomaisten miehittämättömien ilma-alusten (UAS) toiminnasta. Raportin mukaan pelastustoimessa, Poliisissa ja Rajavartiolaitoksella on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt miehittämättömien ilma-alusten käyttö lakisääteisillä tehtävillä.

 

Nyt näille viranomaisille esitetään seitsemän suositusta, joiden avulla yhdenmukaistetaan miehittämättömien ilma-alusten kutsutunnuksia, koulutusta, käyttöä, tilastointia ja käsitteistöä. 

 

1.Viranomaiset ottavat käyttöön UAS-lyhenteen kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

 

2. Viranomaisten UAS -toimintaan liittyvälle koulutukselle, harjoittelulle ja osaamisen varmistamiselle asetetaan kansallisesti yhdenmukaiset minimivaatimukset.

 

3. Viranomaisten UAS-toiminnassa käyttämät yksikkö- ja kutsutunnukset muodostetaan yhdenmukaisin periaattein. 

 

4. Koulutetaan viranomaiset miehittämättömien ilma-alustoiminnan koordinoinnista moniviranomaistehtävillä.

 

5. Tuotetaan ja koulutetaan kolmannelle ja neljännelle sektorille suunnattu koulutus- ja perehdytysmateriaali, mikä tukee viranomaisten miehittämätöntä ilmailua.

 

6. Tehdään viranomaisten miehittämättömään ilmailuun kansallisen suorituskyvyn vaatimusmäärittely sekä selvitys yhteishankintojen ja -toiminnan edellytyksistä.

 

7. Luokitellaan yhtenäisesti viranomaisten miehittämättömän ilmailun lentolaitteet.