Sisäasioiden EU-rahastojen haut auki - haettavissa yhteensä noin 16,5 milj. euroa

Sisäministeriö on avannut sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haut 4.3.2019. Rahastoista tuetaan hankkeita, jotka toteuttavat niiden kansallisissa ohjelmissa ja -toimeenpano-ohjelmissa asetettuja tavoitteita. Haut ovat avoinna 29.3.2019 klo 16.15 saakka.


AMIF-rahastosta hankerahoitusta on haettavissa noin viisi miljoonaa euroa. Tästä perusrahoituksen osuus on noin 3,2 miljoonaa euroa ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen määrärahan osuus noin 1,8 miljoonaa euroa. AMIF-rahaston haussa myönnetään rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseen ja kehittämiseen, lailliseen maahanmuuttoon ja sen valmiuksien kehittämiseen, paluutoimiin, Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaamiseen ja viranomaismenettelyjen kehittämiseen sekä kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen.


ISF-rahastosta rahoitusta haettavissa yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa ISF-rahaston haussa myönnetään rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät ulkorajoihin, viisumipolitiikkaan, poliisiyhteistyöhön, rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan tai turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien hallintaan. Haussa on mukana Suomen saama noin 6,4 miljoonan euron lisärahoitus rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) kehittämiseen ja toimeenpanoon.
Unionin ulkorajojen valvonnan ja viisumipolitiikan (ISF-B) osalta voidaan rahoittaa hankkeita, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa.


Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan osalta (ISF-P) voidaan rahoittaa hankkeita, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, riika.valiahde@intermin.fi (ISF-haku) erityisasiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, sanna.virtanen@intermin.fi (ISF-haku) erityisasiantuntija Ville Similä, p. 0295 488 279, ville.simila@intermin.fi (ISF-haku) erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, kristiina.mauriala@intermin.fi (AMIF-haku) erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, iikka.saunamaki@intermin.fi (AMIF-haku) erikoissuunnittelija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, noora.vahervaara@intermin.fi (AMIF-haku)