Sijoittaryhmä Turvakolmio Oy:n pääomistajiksi

Turvakolmio Oy:n uudeksi pääomistajaksi on 29.4.2016 toteutetussa järjestelyssä tullut Helmet Business Mentors Oy:n edustama sijoittajaryhmä. Turvakolmion vanhat omistajat jatkavat yhtiön vähemmistöosakkaina. Järjestely ei vaikuta Turvakolmion henkilöstön asemaan eikä yhtiön asiakassitoumuksiin. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Security MBA Timo Lehtinen.

”Tarkoituksemme on kehittyä alan merkittävimmäksi toimijaksi sekä tuoda markkinoille uusia palvelutuotteita- ja ratkaisuja, ” kertoo Turvakolmio Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen. ”Järjestely mahdollistaa tulevaisuudessa myös yritysostot.” 

Turvakolmio Oy on vuonna 1993 perustettu turva-alan yritys, joka toimittaa kaikkia sähköisiä turvallisuusteknisiä järjestelmiä koko Suomessa, painopisteenä Etelä-Suomi.  Turvakolmion liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on 34.

Helmet Business Mentors Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö, joka on sijoittanut varoja yli 50 yritykseen. Rahastojen lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita.