Sehän on vahva signaali!

Blogi by Paula Koskivirta, Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Tarja Hautamäki väitteli vuonna 2016 tohtoriksi ja käsitteli väitöstyössään muun muassa sitä, miten perustuslain takaamat oikeudet toteutuvat yksityisellä turvallisuusalalla. Toisin sanoen kuka valvoo yksityisen turvallisuusalan toimintaa ja toteutuvatko kansalaisten perusoikeudet kaikissa tilanteissa. Esimerkkeinä Hautamäki mainitsee tapaukset, joissa järjestyksenvalvojat tekevät kansalaisille turvallisuustarkastuksia. 

Kyse on päivänpolttavasta asiasta – eikä yksin Hautamäen tarkastelemasta näkökulmasta, vaan paljosta muustakin.

Yksityisen turvallisuussektorin työntekijät, esimerkiksi vartijat, järjestyksenvalvojat, turvallisuustuotteiden myyjät tai tuntityötä laskuttavat asentajat tekevät toisinaan ylilyöntejä. Tyypillisesti ylilyönnit kuuluvat ihmisluontoon: vähän enemmän, vähän kovemmin, vähän ovelammin, eihän kukaan huomaa. Jos ylilyönnit tulevat julki, niiden sanotaan olevan yksittäisiä tapauksia. Monesti ovatkin, mutta eivät läheskään aina.

Yksityisen turvallisuusalan kohdalla ongelma on siinä, että ala kasvaa ja levenee koko ajan. Koko ajan ala saa myös lisää valtaa, ja se koskettaa entistä useampaa ihmistä. Yhä enemmän tulee myös lisää silmäpareja havainnoimaan yksityisen turvallisuusalan toimintaa.

Hautamäki ehdottaa väitöstyössään, että yksityinen turvallisuusala voisi luoda yhteissääntelyn. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että jokin turvallisuusalan yhdistys tai yhteisö (joko olemassa oleva tai täysin uusi) saisi niin laajan kannatuksen koko yksityistä turvallisuusalaa kokoavana toimijana, että ala valtuuttaisi yhdistyksen tai yhteisön toimimaan alan eettisenä valvojana. Ainakin minä kannatan ajatusta. 

Siihen on myös yksi erityisen tärkeä syy. Käyköön esimerkistä tapaus, jonka toisinaan muistan. Kaksi murrosikäistä poikaa näkivät katutappelun ja huusivat hädissään: ”Soittakaa nopeasti vartijat paikalle!” Mitä, vartijat? Miksei poliisia, ihmettelin. 
Kohta välähti: vartijoita näkyy kaikkialla, mutta poliiseja ei juuri missään. 

Havainto oli vahva signaali; monet nuoret luulevat jo, että vartijat vastaavat katutappeluissakin järjestyksestä! 

Havainto luo vahvaa pohjaa sille, että yksityisen turvallisuusalan tulisi kehittää julkista omavalvontaansa ja yhteissääntelyä. Mitä enemmän kansalaiset oppivat luottamaan ja arvostamaan yksityistä turvallisuusalaa, sitä enemmän se merkitsee ja on vahva positiivinen signaali koko yhteiskunnalle.