Reima Kallinen Hämään ammattikorkeakoulun turvallisuusasiantuntijaksi

Reima Kallinen on nimitetty turvallisuusasiantuntijaksi. Hän vastaa korkeakouluturvallisuuden kehittämisestä, turvallisuuskulttuurin vahvistamisesta ja varautumisen edistämisestä