Rajavartiolaitoksen valtuuksia puuttua hybridiuhkiin lisätään

Lakimuutokset voimaan huhtikuun 2019 alussa

Rajavartiolaitoksen valtuuksia puuttua hybridiuhkiin lisätään

Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia puuttua nopeasti ja tehokkaasti hybridiuhkiin lisätään. Asiaan liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan huhtikuun 2019 alussa. Rajavartiolaitoksen nykyistä parempi hybridiuhkiin varautuminen edistää Suomen kriisinsietokykyä ja kykyä hallita laajoja häiriötilanteita.

Hybridiuhkilla tarkoitetaan erilaisia tahallisia tapoja aiheuttaa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinoina käytetään esimerkiksi informaatiovaikuttamista, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvia tuhotöitä ja sotilaallisia toimia.

Toimivaltuuksia täydennetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen

Lakimuutokset täydentävät nyt erityisesti rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen tiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi ei ole käytettävissä. Rajavartiolaitoksella on silloin samat toimivaltuudet kuin poliisilla vastaavissa tilanteissa.

Lisäksi rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia antaa ja saada virka-apua muilta viranomaisilta tarkennetaan.

Rajavartiolaitos voi jatkossa antaa myös poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä.

Puolustusvoimien virka-apu Rajavartiolaitokselle voi puolestaan sisältää myös voimakeinojen käyttöä toimivaltaisen rajavartiomiehen ohjauksessa.

Asevelvollisia voidaan käyttää tilapäisenä apuna

Rajavartiolakiin lisätään säännökset Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista. Asevelvolliset voivat ottaa tilapäisesti esimerkiksi henkilötuntomerkkejä, ohjata liikennettä ja tehdä turvallisuustarkastuksia. Asevelvollisia ei kuitenkaan käytetä vaarallisissa tehtävissä.

Ilma-alusten ja lennokkien toimintaan voidaan puuttua voimakkaasti

Rajavartiomiehelle säädetään oikeus puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja tai teknisiä toimenpiteitä käyttäen. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Rajavartiolakiin lisätään säännökset myös vesiliikenteen tilapäisestä keskeyttämisestä tai rajoittamisesta.

Lisäksi laajennetaan Rajavartiolaitoksen oikeutta ottaa tilapäisesti käyttöönsä kiinteistöjä, oikeutta rajavyöhykelupien peruuttamiseen sekä oikeutta liikkumisrajoitusten tai -kieltojen määräämiseen.

Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajaliikenteessä koskevat jatkossa myös Schengen-maiden välistä liikennettä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Tämä tarkoittaa käytännössä matkustusasiakirjojen tarkistamista, matkustajaluetteloiden toimittamista sekä takaisinkuljetusvelvollisuutta silloin, kun maahanpääsy on evätty. Liikenteenharjoittajalle voidaan määrätä seuraamusmaksu velvoitteiden laiminlyönnistä.

Lisätietoja antavat Rajavartiolaitoksesta hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto ja lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus.