Radioaktiiviset aineet löytyvät viranomaisten yhteistyöllä

Säteilyturvakeskus on julkaissut raportin Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri. Raportissa kuvataan viranomaisten ja muiden organisaatioiden yhteistyötä vahingossa, tai tahallaan valvonnan ulkopuolelle joutuneiden radioaktiivisten aineiden etsimisessä ja löytämisessä.

 

Viranomaisyhteistyönä tehdyn havaitsemisarkkitehtuurin toimittaja, johtava asiantuntija Kari Peräjärvi Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että hyvällä havaitsemisarkkitehtuurilla varmistetaan onnistunut ja kustannustehokas viranomaistoiminta, vältetään päällekkäistä tekemistä ja eri viranomaisten toimintojen väliin jääviä aukkoja.

 

Peräjärven mukaan asiat ovat Suomessa varsin hyvällä tolalla.

 

”Pelkästään se, että meillä on yhteistyön arkkitehtuuri, joka pystytään kuvaamaan, on hyvä asia”, hän sanoo.

.

Yhteistyöesimerkkeinä urheilutapahtumat ja valvonta rajoilla

 

Konkreettisina esimerkkeinä eri toimijoiden yhteistyöstä Peräjärvi mainitsee isoihin kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyvät turvajärjestelyt, joissa varaudutaan myös radioaktiivisten aineiden väärinkäyttöön.

 

Toinen esimerkki on Suomen rajoilla tapahtuva ympärivuorokautinen valvonta, joka kattaa myös radioaktiiviset aineet.