Poliisin toimivalta määrätä ajokielto laajenee

Poliisi käsittelee kaikki ajokiellon määräämistä koskevat asiat kesäkuun alusta alkaen, kun ajokorttilain ja sakkomenettelylain muutokset tulevat voimaan.

Poliisin toimivaltaan lisätään tällöin ajokiellon määrääminen rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vaarallisten aneiden kuljetusrikoksesta.

”Poliisille tulee arviolta noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa ratkaistavaksi vuosittain”, ylitarkastaja Iina Hyvärinen Poliisihallituksesta sanoo.

Ajo-oikeusasia ratkaistaan rikosasiasta erillisessä menettelyssä rikosasian ratkaisun jälkeen. Kuljettajalle voidaan varata jo rikoksen esitutkinnan aikana tilaisuus tulla kuulluksi ajo-oikeusasiassa.

Ajokieltopäätös voidaan toimittaa kuljettajalle tiedoksi kirjeellä postitse, jos kuljettaja on ajokieltopäätöstä tehtäessä väliaikaisessa ajokiellossa tai hänellä ei muusta syystä ole ajo-oikeutta.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan sakkomenettelylain muutosten myötä poliisi voi käsitellä yksinkertaisen ja selvän rattijuopumuksen sakkomenettelyssä antamalla rikoksesta epäillylle sakkovaatimuksen, jonka lopulta ratkaisee syyttäjä.

Lisäksi epäillyn suostumus sakkomenettelyssä muuttuu. Epäillyn suostumus käsittää 1.6.2019 alkaen sen, että epäilty luopuu oikeudestaan suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn ja suostuu rikosasian ratkaisemiseen sakkomenettelylain mukaisessa menettelyssä.