Poliisin osaaminen, työssä onnistuminen ja maine linkittyvät toisiinsa

Poliisiammattikorkeakoulun neljäs Poliisin toimintaympäristö -katsaus tarjoaa näkökulmia poliisiosaamiseen, poliisitoiminnan osa-alueisiin sekä rikosilmiöihin ja turvallisuusympäristöön. Samalla artikkelikokoelma jatkaa poliisin toimintaympäristön järjestelmällistä seurantaa tavalla, jota voidaan pitää sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuisena.

Nyt julkaistava katsaus sisältää uusia avauksia muun muassa poliisikoulutukseen, poliisin ja kansalaisten yhteistyöhön, poliisin maineen rakentumiseen sekä osaamisen kehittämiseen ja innovatiivisuuteen poliisissa. Rikollisuuden alueelta käsittelyssä ovat esimerkiksi maahanmuuttajien rikollisuus, vihapuhe, laittomat jätekuljetukset, verkkorikollisuus ja digitaalisen näytön kerääminen.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen korostaa toimintaympäristön kattavan ja systemaattisen tarkastelun merkitystä poliisitoiminnan suunnittelun kannalta.

”Niin poliisit itse kuin tutkijatkin kokevat usein hankalaksi analyyttisesti perustellun, selkeän ja jäsentyneen kuvan muodostamisen poliisin toimintaympäristöstä. Tällainen strateginen, kattavampaa ymmärrystä tavoitteleva analyysi on kuitenkin tärkeää poliisin käytännön työssä kertyvän tiedon rinnalla”, Muttilainen toteaa.

Poliisin toimintaympäristö -katsaus on luettavissa verkkosivuilla polamk.fi/julkaisut. Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa.