Poliisi ottaa käyttöön tiedustelujärjestelmä Potin

Poliisi ottaa työnsä tueksi vaiheittain käyttöön poliisin tiedustelujärjestelmän Potin.

Poti tarjoaa keskitetyn kirjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmän tiedoille, joita voidaan kerätä, tallentaa ja käsitellä ennen esitutkinnan aloittamista. Tietojen kattava ja yhdenmukainen käsittely lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja laatua.

Potiin kirjattavat tiedot eivät liity Puolustusvoimien sotilastiedusteluun tai Suojelupoliisin tekemään siviilitiedusteluun.

”Kun rikollisuus on entistä muuntuvampaa ja liikkuvampaa, poliisi ei voi jäädä vanhoihin toimintatapoihin”, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta toteaa.

Heikinheimon mukaan Poti lisää poliisiyksiköiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

”Tämä mahdollistaa alkavien rikossarjojen, teko- ja toimintatapojen, hiljaisten signaalien ja ilmiöiden sekä huolta aiheuttavia henkilöiden tunnistamisen aiempaa tehokkaammin”, Heikinheimo näkee.

Lisäksi Potin käyttöönotto vähentää usean erillisen järjestelmän ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Yhteistyötä yli viranomaisrajojen

Potin käyttäjäksi tulee lisäksi Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien henkilöstöä, jotta viranomaisten välinen tiedonvaihto paranee ja tehostuu.

Juttu jatkuu ilmoituksen alapuolella...

__________________________________________________________________________

ILMOITUS

This course focuses on new approaches in safety research & practice, and covers different occupational sectors, as well as home & leisure.


______________________________________________________________________________

...juttu jatkuu

Poti lyhyesti

• Valtakunnallinen poliisin toteuttama tietojärjestelmä.

• Käyttöönotto on alkanut 17.12.2018. Järjestelmä on kaikkien poliisien käytössä vuoden 2019 lopussa.

• Järjestelmän käyttäjinä on poliisin lisäksi Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien henkilöstöä.

• Tavoite on rikosten jälkikäteisen selvittämisen sijaan ennaltaehkäistä, estää ja paljastaa rikoksia.

• Tarjoaa yhtenäisen kirjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmän kaikelle tiedolle, jota voidaan kerätä, tallentaa ja käsitellä ennen esitutkinnan aloituskynnystä.

• Tietojen keskitetty, kattava ja yhdenmukainen kirjaaminen ja käsittely lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja laatua.

• Vähentää usean erillisen järjestelmän ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

• Korvaa nykyisistä erillisjärjestelmistä havaintotietojen ja tiedotustietojen kirjausjärjestelmän sekä epäiltyjen tietojärjestelmän, jonka käyttö päättyi 3.12.2018.

• Kansalaiset voivat tarkistaa poliisin rekistereissä olevat tietonsa.

• Tiedustelujärjestelmän toimittaja on Capgemini Finland. Tiedonvaihtoliittymiä on toimittanut Sofigate Business Technologies Oy.