Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeudet paranevat

Pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä lisätään operatiiviseen toimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkennetaan säännöksiä, jotka koskevat pelastustoimen omissa rekistereissä olevien tietojen luovuttamista ja tallentamista.

Hallitus on esittänyt asiaa koskevan lain vahvistamista joulukuussa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki vielä tällä viikolla. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2017. Muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset turvallisuusviranomaisten entistä tehokkaammalle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle yli viranomaisrajojen sekä tietojen tarkoituksenmukaiselle ylläpitämiselle. Taustalla on uusi hätäkeskustietojärjestelmä, jonka käyttöönotto alkaa ensi vuonna.

Samalla selkiytetään Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisyhteistyössä. Rajavartiolaitos saa oikeuden käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää. Tietojen käsittelijän ja käyttäjän vastuuta tiukennetaan. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön liittyviä käyttäjätietoja ja lokitietoja luovutetaan järjestelmää käyttäville viranomaisille valvontaa varten.