Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeudet paranemassa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä ollaan lisäämässä operatiiviseen toimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi on tarkoitus tarkentaa säännöksiä, jotka koskevat pelastustoimen omissa rekistereissä olevien tietojen luovuttamista ja tallentamista. 

Muutoksen tavoite on luoda edellytykset turvallisuusviranomaisten tehokkaammalle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle yli viranomaisrajojen sekä tietojen tarkoituksenmukaiselle ylläpitämiselle. 

Taustalla on uusi hätäkeskustietojärjestelmä, jonka käyttöönotto alkaa loppuvuodesta.

Samalla on tarkoitus selkiyttää Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisyhteistyössä. Rajavartiolaitoksen on tarkoitus saada oikeus käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää.

Nykyistä paremmat tiedonsaantioikeudet auttaisivat viranomaisia yhteisen tilannekuvan luomisessa.