Pelastuslakiin tehdään kiireisiä muutoksia

Pelastuslakiin tehdään maakuntauudistuksen sekä valtion aluehallintouudistuksen vaatimat muutokset. Hallituksen esitysluonnos pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta annettiin Eduskunnalle 22. marraskuuta.

Esitys vastaa muutoin hallituksen jo 15. maaliskuuta Eduskunnalle antamaa pelastuslain muutosesitystä, mutta maakunta- ja sote-uudistuksen siirtymisestä johtuen esityksestä on irrotettu kiireellisempää eduskuntakäsittelyä vaatineet lakimuutokset, jotka koskevat öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa, väestönsuojarakentamista ja pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta.

Tämä tarkoittaisi muun muassa, että tehtävä, joka nyt kuuluu alueen pelastustoimelle, kuuluisi jatkossa maakunnalle. Tehtävä, joka nyt kuuluu aluehallintovirastoille, kuuluisi jatkossa valtakunnalliselle valtion lupa- ja valvontavirastolle.