Pankit ja viranomaiset parantaneet varautumistaan

Suomalaiset pankit ja viranomaiset suoriutuivat hyvin syksyn 2021 Fato- eli finanssialan toimintaharjoituksesta. Tulosten perusteella pankit ja rahoitusalan viranomaiset ovat parantaneet varautumistaan erityyppisiin uhkiin verrattuna edelliseen harjoitukseen vuonna 2015. Kehitettävää on silti vielä esimerkiksi yhteistoiminnassa ja viestinnässä.

 

Finanssialan toimintaharjoituksella eli Fatolla testattiin, kuinka rahoitusalan ja viranomaisten yhteistyö sujuu kriisitilanteissa. Harjoitukseen osallistuivat Huoltovarmuusorganisaation Rahoitusalan poolin jäsenet: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto ja huoltovarmuuskriittiset rahoituslaitokset eli käytännössä kaikki suomalaiset pankit. Yhteensä harjoitukseen osallistui 22 organisaatiota.

 

Pankkitoimintaan kohdistuvia uhkia ovat muun muassa kyberhyökkäykset ja taloudelliset kriisit. Pankit ovat esimerkiksi maksuliikenteen hoidon takia keskeisiä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta.

 

Harjoituksen järjestäjät loivat erilaisia skenaarioita ja niihin liittyviä kysymyksiä. Harjoittelijat vastasivat, miten toimisivat kussakin tilanteessa.

 

”Päähavainto oli, että harjoittelijat ovat kehittäneet ja parantaneet varautumistaan erilaisiin uhkiin vuoden 2015 vastavasta harjoituksesta”, kertoo harjoitusta koordinoivan Rahoitusalan poolin sihteeri, Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm.

 

Maailmaa kohta kaksi vuotta piinanneella koronapandemialla on ollut positiivinen vaikutus finanssitoimijoiden varautumiseen. Saxholmin mukaan vastauksista voi päätellä, että pandemia ja siihen varautuminen ovat tuoneet useita parannuksia myös muuhun varautumiseen, kuten etätyöskentelyyn ja siinä hyödynnettävään teknologiaan.

 

Tulevaisuudessa vastaavan kaltaisia harjoituksia on tarkoitus pitää säännöllisesti.