Palokonsultti voi auttaa myös rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämisessä

Osaava palokonsultti voi huomioida myös hiilijalanjäljen. Sen uskotaan tuovan lisäarvoa palokonsultin työhön.

”Perinteisesti arkkitehdit ovat hoitaneet palosuunnittelun taulukkomääräysten mukaisesti. Osaava palokonsultti voi kuitenkin löytää innovatiivisia ratkaisuja, joilla päästään toivotumpaan, edullisempaan ja turvallisempaan lopputulokseen”, uskoo KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Satu Holopainen­.

Osaavalla palokonsultilla on Holopaisen mukaan myös eväät kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseen.

”Ympäristöministeriö on tiedottanut, että rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä tullaan ohjaamaan lainsäädännöllä muutaman vuoden sisällä”, Holopainen mainitsee. 

”Joissakin kohteissa esimerkiksi kantavia teräsrakenteita voidaan keventää huomattavasti. Silloin vältytään myös palonsuojakäsittelyiltä, jos kohteeseen tehdään toiminnallinen palomitoitus”, Holopainen kertoo esimerkin hiilijalanjälkeä pienentävästä paloturvallisuusratkaisusta.

”Jos palokonsultti olisi mukana jo projektin alkuvaiheessa, projektissa säästyisi paljon aikaa, rahaa ja vaivaa. Siten vältyttäisiin monilta ongelmilta projektin eri vaiheissa”, Holopainen summaa.