Paikkatietojen käyttö ja säilytys vaativat todellista kyberturvaa

Paikkatiedot avaavat valtavasti uusia mahdollisuuksia yrityksille ja viranomaisille, mutta samalla ne lisäävät merkittävästi riskejä Suomea kohtaan. Mitä esimerkiksi tapahtuisi sotatilanteessa, jos vieraan valtion tiedustelu tunkeutuu paikkatietojärjestelmään ja saa ajantasaisen tilannekuvan koko Suomen ajoneuvo- ja henkilöliikenteestä?

Paikannus on tulikuuma puheenaihe, jossa kyberturvallisuus nousee erittäin tärkeään rooliin. Aihetta valottavat puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön erityisasiantuntija Anu Sallinen (kuvassa) ja CGI Finland Oy:n paikkatiedon ja jatkuvuudenhallinnan asiantuntija Hannes Seppänen. Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2019