Opinnäytetyö käsittelee Deepfake-ilmiötä mediakasvatusvideolla - hyödyntäen Joe Bidenin kasvoja

 

Karelia-ammattikorkeakoulun medianomin Joonas Jutilan tuore opinnäytetyö pyrkii edistämään kriittistä medialukutaitoa auttamalla ihmisiä ymmärtämään, tunnistamaan ja käsittelemään syväväärennöksiä eli deepfake-ilmiöitä medioissa.

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi syväväärennöksiä käsittelevä kahden minuutin pituinen nuorille suunnattu mediakasvatusvideo sekä kirjallinen tietoperusta, jotka yhdessä antavat monipuolisen perustietämyksen syväväärennöksistä. Mediakasvatusvideo näyttää käytännön esimerkin teknologian mahdollisuuksista ja keinoja mediassa kohdattujen väärennösten tunnistamiseen.

 

Jutilan opinnäytetyö on Karelian ensimmäinen Deepfake-ilmiötä perusteellisesti käsittelevä julkaisu. Video toteutettiin kaksiulotteisena liikegrafiikka-animaationa, joka sisältää videomateriaalia myös Jutilan omasta esimerkkiväärennöksestä ja sen tekoprosessista. Valmis mediakasvatusvideo on julkaistu Asiaa mediakasvatuksesta -YouTube-kanavalla ja Mediataitokoulun verkkosivustolla. Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-verkkopalvelussa.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ByTdr45K_pQ

Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/781254

Joonas Jutila, joonas.jutila@windowslive.com