Opetusalan turvallisuuspalkinto Pohjois-Karjalan ammattiopistolle

Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipiste on valittu vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnon Saajaksi. Lieksan toimipisteessä on vuodesta 2013 lähtien tehty määrätietoista ja systemaattista kehittämistyötä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.

Kehittämistyössä on mukana koko oppilaitoksen väki mukaan lukien opiskelijat, henkilökunta, opiskeluterveydenhuolto ja työterveyshuolto sekä kumppanina muun muassa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat arjessa osa jokapäiväistä toimintaa, ja turvallisuus on sisällytetty myös kaikkien tutkintojen toteutussuunnitelmiin.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Turvallisuuden eteen tehdystä työstä ja sen tuloksista kertoo myös aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastuksen raportti vuodelta 2016, jossa mainitaan, että ”Työpaikalla näkyy selkeästi, että turvallisuusjohtaminen on sisäistetty ja sitä toteutetaan koko työyhteisössä laadukkaalla tavalla”.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot saivat Helsingin kaupungin opetusviraston Hetipurku -toimintamalli ja Rovaniemellä toteutettu TurvaOppi -hanke.

Hetipurku -toimintamalli tarkoittaa työyhteisön sisäistä keskustelutukea välittömästi uhka- ja väkivaltatilanteen jälkeen. Työyhteisöstä koulutettu luotettu hetipurkaja auttaa tilanteen kokenutta käsittelemään asian, jotta se ei jää kuormittamaan mieltä.

TurvaOppi -hankkeessa kehitettiin oppilaitosten turvallisuusuhkien ennakointia osallistamalla sekä henkilökunta että oppilaat ja opiskelijat aktiivisesti arjen turvallisuustyöhön. Hankkeessa työstettiin toimintamalleja, joiden avulla jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan arjen turvallisuutta. Hankkeeseen osallistuivat Rovaniemen kaupunki, Lapin ammattiopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Golder Associates Oy. Hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana toimi Tmi Arja Kitola ja rahoittajana Opetushallitus.

Opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Spek-ryhmä.